ما محصولتان را میفروشیم

نت‌برگ برای گسترش کسب و کار فروش گروهی آنلاین در سراسر کشور نمایندگی می پذیرد.
شرایط اولیه احراز نمایندگی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران
حسن شهرت در شهر یا استان مربوطه
حداقل پنج سال سابقه فروش و بازاریابی در بخش کالا و خدمات
برخورداری از توان مالی لازم
ضمانتنامه بانکی
برخورداری از دفتر کار مناسب برای شروع همکاری
عدم فعالیت با کسب و کارهای مشابه

سیس یشیشسییس

شیشسیسیس ش ی تال ا غعغ ه ن